fotofoto
Titulní strana · BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE · BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE - NOVÉ POTRUBÍ VE STARÉM BEZ NUTNOSTI KOPÁNÍ!

BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE - NOVÉ POTRUBÍ VE STARÉM BEZ NUTNOSTI KOPÁNÍ!

BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE - NOVÉ POTRUBÍ VE STARÉM BEZ NUTNOSTI KOPÁNÍ!

Technologie EPROS TRELLEBORG pro bezvýkopové opravy kanalizací:

Inverzní sanační systémy oprav potrubí epros DrainLiner

(laminování dlouhých úseků pomocí obráceného rukávce)

Metody epros DrainLiner umožňují provádět opravy dlouhých úseků potrubí DN 50 až 800 mm pomocí vtlačování obráceného dvousložkovou pryskyřicí smáčeného rukávce z polyesterové tkaniny potahované PVC nebo PUR.

Aby bylo zamezeno výskytu bublin, které mají zásadní vliv na kvalitu opravy, je laminovací rukávec opatřen odvzdušňovacími otvory a přebytečný vzduch je odsáván pomocí vakuovací vývěvy. Homogenní impregnace pryskyřice v rukávci je zajišťována na speciálním impregnačním stole. Naimpregnovaný rukávec je poté navinut do bubnu inverzní jednotky, kde je celou operaci možné kontrolovat pomocí pozorovacího okénka. Konec navinutého rukávce se obrátí do manžety, která je poté připevněna na konec inverzní průhledné a ohebné hadice a vsunuta šachtou nebo jiným servisním otvorem do poškozeného potrubí. Tlakem vody nebo vzduchu je poté převrácený rukávec odvíjen a vtlačován do opravovaného potrubí.

Výhodou metody epros DrainLiner je možnost použit na vtlačování rukávce jak tlakového vzduchu (silikátová pryskyřice) tak i horké vody - případně páry (epoxidová pryskyřice). Opravu lze snadno provést přes jakoukoliv šachtu nebo servisní otvor za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Výsledkem je naprosto hladký vnitřní povrch opravovaného potrubí bez jakýchkoliv negativních hydraulických změn. Odpad nebo možnost znečištění okolí jsou nulové.

Epros®DrainLining – řešení a opravy pro:

 • Hlavní řády kanalizačního potrubí
 • Domovní kanalizace
 • Připojky
 • Vnitřní rozvody a potrubí

Aplikovatenost systému inverzní opravy:

epros ® DrainLining je vhodný systém pro opravy a použití ve všech kruhových, vejčitých a více-dimenzionálních potrubí.
Sanované potrubí může být vyrobeno z libovolného běžného materiálu např. beton, azbestový cement, plasty (PVC, GRP, PP, HDPE), litina, kamenina a další.

Typy poškození, které je možné opravit pomocí systému inverzního rukávce :

 • Průnik podzemní vody přes hrdlové spoje, praskliny nebo zborcené stěny do potrubí
 • Průsak odpadní vody do vnějšího prostředí přes hrdlové spoje, praskliny nebo zborcené stěny do potrubí
 • Nadměrné zanášení potrubí způsobené vysokým mechanickým poškozením povrchu
 • Koroze samotného materiálu potrubí

Výhody bezvýkopových oprav bez nutnosti kopání:

 • žádné výkopové práce
 • žádný zásah v bytech
 • značná redukce času opravy
 • minimální obtěžování obyvatel a narušení dopravy
 • žádné sedání zeminy
 • žádný odvoz přebytečné zeminy
 • menší pravděpodobnost poškození jiného potrubí nebo podzemních kabelů
 • menší narušení životního prostředí - kořenů stromů, vodních toků atd.
 • nikde není znát, že by někdo něco dělal...:)

Pneumatické sanační pakry pro vnitřní bezvýkopové opravy krátkých úseků potrubí DN 70 – 1200 mm laminováním

Moderní metoda pro bezvýkopové opravy umožňuje provádět opravy lokálních vad kanalizací a dalších obdobných potrubí v délce 0,6 až 5m pomocí nafukovacích sanačních pakrů. Princip spočívá v napuštění rohože z chemicky odolného skelného vlákna (CRF) speciální bezzápachovou silikátovou pryskyřicí epros. Poté je rohož navinuta a upevněna na nafukovací pakr, nejbližší šachtou vložena do potrubí a zasunuta do místa vady předem očištěného vodou nebo mechanicky. Po nafouknutí pakru předepsaným tlakem dojde k natlačení rohože na vnitřní stěny a během 1 až 3 hodin k vytvrzení pryskyřice a díky tomu získáme nové potrubí ve starém! Správné umístění rohože je zajišťováno permanentním CCTV monitoringem.

Při nafouknutí pryžového rukávce pakru dochází k natlačení pryskyřice i do spár (prasklin, děr, zlomů nebo netěsných spojů), a tím zároveň i zpevnění místa vady. Opravu je možné provádět i při vysokém protitlaku vody nebo zeminy pronikající zvnějšku do potrubí nebo i při kompletním zaplavení opravovaného potrubí vodou.

Metody epros Drainpacker a DrainME vyhovují požadavkům ČSN EN 1610 na vodotěsnost stejně jako všem obdobným normám a provozním předpisům všech vyspělých zemí světa náročným požadavkům ochrany ŽP i ochrany zdraví. Po nalepení rohože nedojde ani ke zhoršení hydraulických poměrů, ani k výraznému zmenšení průřezu potrubí, které by mohlo mít za následek zhoršení možností mechanického čištění.

07.11.2011. 16:36

Spolupracujeme

čištění kanalizacedodavatel stavebních prací a oken VEKRA navrhování a výrobu nábytku Inženýrská činnost v energetice, včetně teplárenství